XNie pokazuj tego powiadomienia Ta strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i Cookies.

O nas

Centrum Edukacji Da Vinci powstało zmyślą wyjścia naprzeciw potrzebom osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach nauki. Wierzymy, że przygotowana przez nas bogata oferta edukacyjna umożliwi rozwój każdego chętnego do współpracy.

Do naszych głównych zadań należą:

  • uzupełnianie i rozszerzanie nabytej wiedzy
  • wyrównywanie zaległości spowodowanych absencją szkolną
  • przygotowanie do egzaminów (w tym egzaminu gimnazjalnego i matury)
  • rozwijanie umiejętności,zdolności i pasji naukowych

Proponujemy dwa bloki zajęć przedmiotowych.

Pierwszy - językowy, tj. język angielski i niemiecki. Oferta ta kierowana jest do szerokiej grupy wiekowej począwszy od przedszkolaków, a kończąc na seniorach(oferta ).

Drugi blok, to zajęcia z przedmiotów ścisłych-z matematyki, geografii, biologii, chemii, fizyki. Zajęcia z tej grupy proponujemy uczniom szkół podstawowych, szkół średnich oraz szkół pomaturalnych pracujących w cyklu dziennym,zaocznym lub wieczorowym ( oferta ).

Naszą ofertę uzupełnia specjalistyczne poradnictwo w zakresie logopedii i psychologii.

We wszystkich działaniach szczególny nacisk kładziemy na profesjonalizm!

Dlatego w Centrum pracują osoby mające wysokie kwalifikacje, duże doświadczenie zawodowe,są kreatywne, stosują skuteczne i sprawdzone metody i formy pracy.

Centrum funkcjonuje w pomieszczeniach po szkole językowej Testy English. Podtrzymujemy więc ten pozytywny nastrój edukacyjny w nieco rozszerzonej konwencji.

Naszą pracę organizujemy w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zajęcia z młodzieżą szkolną odbywają się zgodnie kalendarzem roku szkolnego ustalonym przez MEN (www.men.gov.pl) lub ustalonym grafikiem ( dotyczy fakultetów gimnazjalnych i maturalnych ).

Zajęcia indywidualne ustalamy optymalnie do możliwości czasowych słuchacza oraz lektora.