XNie pokazuj tego powiadomienia Ta strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i Cookies.

Nauczanie języków obcych

Zajęcia prowadzimy dla wszystkich grup wiekowych i na wszystkich poziomach zaawansowania. Osoby przystępujące do zajęć przechodzą test sprawdzający na podstawie którego przypisywane są do nauczania na odpowiednim poziomie zaawansowania.

W swojej pracy wykorzystujemy sprawdzone i nowoczesne podręczniki renomowanych wydawnictw językowych takich jak Oxford Press, Macmillan, Paersons Longman oraz autentyczne materiały dodatkowe (film, prasa, magazyny, Internet)dzięki czemu nasze zajęcia są ciekawe i urozmaicone. Ucząc się unas, korzystasz z najlepszych rozwiązań IT i materiałów multimedialnych stymulujących przyswajanie języka, które stanowią uzupełnienie nauczania komunikatywnego.

Aktualnie proponujemy nauczanie języka angielskiego i niemieckiego w formie:

Kursy dla przedszkoli

W pracy z przedszkolakami proponujemy metody nauczania dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci w tej grupie wiekowej. Kolorowe obrazy, karty, piosenki, wierszyki pozwalają dzieciom zapamiętać materiał. Aktywna nauka języka obcego pomaga również rozwijać zdolności twórczego myślenia i reagowania językowego, tak aby dzieci w sposób naturalny uczyły się komunikacji w języku obcym.

Materiał i zabawy dostosowane do przedszkolnego wieku dzieci pozwalają na zbudowanie pewności siebie w używaniu języka obcego, rozwijają także umiejętności edukacyjne i kreatywne dziecka.

Dzieci uczą się podstawowych słów angielskich, reagowania na proste komendy, zwroty stosowane w języku obcym. Podczas zajęć dziecko osłuchuje się z dźwiękami nauczanego języka i zaczyna je naśladować, co jest pierwszym krokiem w komunikacji .

Zajęcia dostosowane są do dynamicznego rozwoju dziecka. Prowadzone w atmosferze zabawy pozwalają dziecku oswoić się z nowymi dźwiękami po przez słuchanie piosenek, wierszyków, proste rozmowy, gry i zabawy i w sposób naturalny rozbudzają zdolności językowe najmłodszych dzieci.

Dzieci (7-12 lat)

 • Juniors 1- 45 min 2 x tydzień(grupy 4-6)
  (6-7 lat)- W atmosferze zabawy, gier językowych, piosenek, rebusów i lekcji prezentacyjnych dziecko osłuchuje się z dźwiękiem języka obcego i próbuje go naśladować.
  Interaktywne metody, zabawy, dialogi i reagowanie językowe, poznawanie gramatyki poprzez zabawę.
 • Juniors 2 – 60 min 2x tydzień(grupy 4 – 6 osób )
  (8-9 lat) –słuchanie i odtwarzanie dialogów, scenek, rymowanek, piosenek, gry i zabawy językowe,stopniowe uczenie się czytania i zapisywania w obcym języku.
  Metody dostosowane do poziomu ucznia i zaawansowania w operowaniu językiem obcym, praca z gramatyką.
 • Juniors 3- 60 min 2x tydzień ( 4 –6 osób lub zajęcia indywidualne 1-2 osób )
  (10 -12 lat)- stopniowy i równomierny rozwój 4 sprawności językowych, wprowadzanie zagadnień gramatycznych, słuchanie, czytanie i pisanie, słownictwo,prezentacje, powtórki . Zajęcia realizowane są w oparciu o obowiązującą podstawę programową w szkole podstawowej. Metody nauczania dostosowane są do potrzeb ucznia, zagadnienia i tematy oparte o obowiązującą podstawę programową.

Młodzież szkolna (13-18 lat)

Młodzieży z tej grupy wiekowej proponujemy zajęcia indywidualne, kursy oraz fakultety. Podstawowym celem nauki jest płynność i swoboda komunikacji w języku obcym. Na zajęciach wyjaśniane są różne zagadnienia językowe oraz struktury leksykalno-gramatyczne,ale główny nacisk kładziemy na umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi i rozumienia języka żywego. W czasie zajęć słuchacze są aktywizowani i mobilizowani do używania języka obcego. Nasze linie programowe na wszystkich zajęciach są zgodne zeskalą CERF Rady Europy oraz zatwierdzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawami programowymi dla gimnazjów i szkół średnich. Osoby przygotowujące się do egzaminu gimnazjalnego lub matury ( podstawa, rozszerzenie )mogą skorzystać z zajęć w formie fakultetów.

Dorośli (+18)

Tej grupie osób proponujemy zajęcia indywidualne ( 1 lub 2 osoby )lub grupowe ( 4-6 osób ) w formie kursów lub konwersacji.

Uczymy praktycznych umiejętności językowych. Celem zajęć jest opanowanie umiejętności komunikacji w obcym języku we wszystkich sytuacjach codziennych i zawodowych. Uczymy swobodnego i poprawnego komunikowania się, utrwalamy gramatykę i rozwijamy zasób słownictwa. Tematykę i sposoby nauczania dobieramy tak by słuchacze nabyli umiejętności i wiedzę praktyczną z myślą o miejscu pracy, podróżach, nawiązywaniu nowych kontaktów zawodowych i osobistych oraz rozwijaniu zainteresowań. 

Przygotowujemy również do zdobycia certyfikatów językowych. Jesteśmy w stanie zorganizować kursy specjalistyczne dla różnych grup zawodowych. W przypadku Służb Mundurowych przygotowanie do egzaminy wg STANAG 6001 oraz nabycie wiedzy zgodnie z wymogami kursu na poziomie 1. Nabycie zdolności komunikacyjnych – mówienie, opanowanie czytania, pisania i słuchania w języku angielskim oraz przerobienie obowiązującego materiału oraz słownictwa wojskowego.